Aktuelt

Frukostmøte 17.juni

Frukostmøte 17.juni

Tema: Leiarskap. Ny som leiar? Erfaren leiar? Bli med på frukostmøte der Roger Aure, Ekornes avd. Aure spelar opp til diskusjon og refleksjon rundt temaet.

Les meir
"Bli kjent-dag" 18.juni

"Bli kjent-dag" 18.juni

For lokale reiselivsaktørar, opplevingsbedrifter, lokalmatbedrifter, restaurantar, kulturtilbydarar og interesserte ambassadørar!

Meld deg på
Digital marknadsføring - 8.-23.juni

Digital marknadsføring - 8.-23.juni

Treng du å lære meir om korleis drive digital marknadsføring? Bli med på ei nettbasert læringsreise da vel!

Meld deg på
Hjelp til etablering? Prosjekt?

Hjelp til etablering? Prosjekt?

Treng du nokon å sparre med for å kome vidare med ideen din? Ta kontakt med oss!

Kontakt
Årsrapport frå Sykkylven Næringsutvikling AS - 2021

Årsrapport frå Sykkylven Næringsutvikling AS - 2021

Kva vart gjennomført av aktivitetar i 2021? No er årsrapporten lagt ut, ta ein titt!

Les meir
Årsrapport frå omstillingsprogrammet - 2021

Årsrapport frå omstillingsprogrammet - 2021

Første året med omstillingsprogram, sjå her for kva som vart satt i gong av aktivitetar!

Les meir

Ny jobb? Meir tid til... ...å vere i lag ...å klyve fjell ...å padle på fjorden ...å gjere det du trivast med på fritida!


Utfordrande jobbar i både det offentlege og i ein internasjonal industri, spanande moglegheiter. Sjekk ut nokre av bedriftene våre her, kanskje ventar draumejobben? 

Velkomen til Sykkylven og innfallsporten til Sunnmørsalpane!

Sterk lokal kompetanse og entreprenørånd

Sykkylven Næringsutvikling (SNU) arbeidar for at næringslivet i Sykkylven skal være berekraftig, også inn i framtida. 

Vi har trua på dykk som utviklar nye produkt og nye prosessar, dykk som vågar å tenke annleis og ønskjer å satse. 

Vi i SNU vil bidra til at idear vert realiserte, så tenk på oss som dykkar navigatørar inn i det offentlege verkemiddelapparatet, medan dykk som sit på kompetansen er i førarsetet. 

Les meir om korleis vi i SNU arbeidar for lokalt næringsliv her: 

Lokale mentorar – raus kunnskapsdeling

Nokon har bana veg, nokon har gjort liknande før – kanskje er det du? 

Å dele på kunnskap og erfaring er noko som er vanskeleg å vega i kroner, det er kunnskap som man vanskeleg kan tileigna seg frå ei lærebok. Vi har tru på at raus kunnskapsdeling bidrar til skaparglede og eit meir robust lokalt næringsliv. 

Ta kontakt med oss om du kunne tenke deg å bidra som mentor, eller om du ønskjer å komme i kontakt med ein mentor. 

Registrer deg her for å motta nyheiter og invitasjonar i frå oss!