Aktuelt

Kurs i Arrangementsutvikling 25.-26.april

Kurs i Arrangementsutvikling 25.-26.april

Kurset vert arrangert i samarbeid med Gjensidige Sykkylven. Dyktige Pål Medhus frå opplevingsprodusenten Høve Støtt er kurshaldar. Her kan du som er involvert i ulike arrangement og festivalar få nyttige tips og verktøy for planlegging av ditt neste arrangement.

Påmelding her
Dialogmøte med bedrifter om støtte til innovasjonsprosjekt 10.mai

Dialogmøte med bedrifter om støtte til innovasjonsprosjekt 10.mai

Fylkeskommunen, Forskingsrådet og Innovasjon Norge inviterer bedrifter til frukost og dialogmøte. Møtet går frå kl.08- 11 og skjer i samarbeid med Sykkylven næringsutvikling.

Påmelding her
Kommunalt næringsfond 2023

Kommunalt næringsfond 2023

Kommunale næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte frå næringsfondet skal utløyse vekstpotensiale i lokale bedrifter, og bidra til å nå kommunane sine mål for lokalsamfunnet. Sykkylven Næringsutvikling (SNU) forvaltar ordninga og førebur saksinnstilling for vedtak i formannskapet. Etter tildelingar i første kvartal er det fortsatt godt med pengar igjen til lokale verksemder som vil sette i gang utviklingsprosjekt i eiga bedrift eller i samarbeid med andre bedrifter.

Velkomen, Helene!

I frå 1.mars 2023 ønskjer vi Helene Emdal Loland velkomen til SkaparLINKEN!

Helene tiltrer i stillinga som Prosjektleiar marknadskommunikasjon. Stillinga er eit resultat av eit samarbeid i mellom Droneakademiet, Sykkylven Indistri- og Næringslag, Sykkylven Handelsforening og Sykkylven Næringsutvikling, der alle har eit felles behov for å løfte sitt kommunikasjonsarbeid. Helene vil sitte i SkaparLINKEN, men vil nok også vere mykje ute på besøk hos dykk bedriftene.  

Vi gler oss til å bli betre kjent med Helene, og til å jobbe tett ilag med Helene, Droneakademiet, Sykkylven Indistri- og Næringslag og Sykkylven Handelsforening! 

Leiarutviklingsprogram for bedrifter i Sykkylven!

På oppdrag frå Sykkylven Kommune, ved omstillingsprogrammet, vil it`s timeout AS ved Trude Falck Bjånes vere prosjektleiar for leiarutviklingsprogrammet 2023. Omstillingsprogrammet vil ta halve kostnaden per deltakar, så no har vi ein unik sjanse til å ta eit løft i lag!

Oppstart: 17.januar 2023

Påmelding: Fortløpande, først til mølla!

Plass til maks 20 deltakarar.

LEDERE TRENGER OGSÅ EN KLAPP PÅ SKULDRA

Utdrag frå ein bloggartikkel om leiarskap, av Trude Falck Bjånes: 

Det er fort å glemme at ledere bare er mennesker. Og som alle andre mennesker trenger de å vite at de blir sett, hørt og anerkjent. Spesielt nå.

Som en leder jeg kjenner, sa til mellomlederne sine: «Dere har valgt å bli ledere, og dere er valgt til å være ledere. Det betyr at dere er medarbeidere med et ekstra ansvar.»

Likevel har nok mange ledere opplevd dette året som tøffere enn normalt. Koronaen har kastet bedrifter inn i en uventet situasjon og en usikker fremtid. Mange leder har jobbet døgnet rundt, ikke bare for å redde bedriften, men også for å ivareta folka sine.

Permitteringene rammer i størst grad de ansatte, men ansvaret for bedriftens fremtid ligger i hendene på de som styrer skuta. Det er en tung bør å bære. 

Kompetanseløft til alle ansatte

Det er ikke bare enkelt å holde seg fullt oppdatert på alt som skjer innen digitalisering og ny teknologi. Men det er nettopp det som må til – for å være frempå og lykkes som virksomhet i dag. Behovet for kontinuerlig kunnskapspåfyll er stort og livslang læring gjelder alle. 

Derfor tilbydde Sykkylven kommune tre gratis læringsreiser til alle kommunens virksomheter på temaene Bærekraft, Digital markedsføring og data.

En læringsreise er en kombinasjon av korte kurs, videoer, webinarer og artikler du får servert i en tidsperiode for å bygge ny kompetanse på et område. 

Rakk du ikke å delta på læringsreisene?

Sterk lokal kompetanse og entreprenørånd

Sykkylven Næringsutvikling (SNU) arbeidar for at næringslivet i Sykkylven skal være berekraftig, også inn i framtida. 

Vi har trua på dykk som utviklar nye produkt og nye prosessar, dykk som vågar å tenke annleis og ønskjer å satse. 

Vi i SNU vil bidra til at idear vert realiserte, så tenk på oss som dykkar navigatørar inn i det offentlege verkemiddelapparatet, medan dykk som sit på kompetansen er i førarsetet. 

Les meir om korleis vi i SNU arbeidar for lokalt næringsliv her: 

Lokale mentorar – raus kunnskapsdeling

Nokon har bana veg, nokon har gjort liknande før – kanskje er det du? 

Å dele på kunnskap og erfaring er noko som er vanskeleg å vega i kroner, det er kunnskap som man vanskeleg kan tileigna seg frå ei lærebok. Vi har tru på at raus kunnskapsdeling bidrar til skaparglede og eit meir robust lokalt næringsliv. 

Ta kontakt med oss om du kunne tenke deg å bidra som mentor, eller om du ønskjer å komme i kontakt med ein mentor. 

Registrer deg her for å motta nyheiter og invitasjonar i frå oss!