Sykkylven Industri- og NæringslagIndustri- og Næringslaget har samla lokale bedriftsleiarar i ei foreining heilt sidan 1948, og har i dag 42 medlemar.

Formålet er er å representere og ivareta interessene til næringslivet i kommunen, mellom anna ved å vere eit felles talerør mot myndigheitene.

Styret inviterer til medlemsmøter for å diskutere tidsaktuelle problemstillingar, og løftar felles sakar både til politikarar, media og myndigheiter.

Viktige fanesaker har mellom anna vore infrastruktur med gode veg- og fergeforbindelsar, endra soneplassering for lågare arbeidsgjevar-avgift og endring i permisjonsreglar. Saman har ein lykkast i å påverke til positive endringar for lokalt næringsliv.

Medlemsfordelar

Det å vere ein del av eit felleskap og nettverk vil kunne gi di bedrift kjennskap til og kontakt med andre bedrifter, noko som kan føre til gode samarbeid.

Foreninga har som formål å representere og ivareta interessene til næringslivet i kommunen. Som medlem har du også tilgang til fleire andre medlemsfordelar.

Medlemsbedrifter

Industri- og Næringslaget har i dag 43 medlemsbedrifter.

Bransjegrupper‍

Industri- og Næringslaget har medlemar innan fleire ulike bransjar:

- industri
- møbel
- bygg
- anlegg
- bilfag
- m.m.

Teknologifestivalen

Ein festival for kompetanseauke, skaparglede og nettverk i regionen. Festivalen skal synleggjere lokal kompetanse, vise moglegheiter og inspirere til utvikling.

Les meir om 2023 festivalen, eller besøk nettsida teknologifestivalen.com.

For å vise mangfoldet innanfor teknologi ynskjer vi å dele presentasjonane frå Teknologifestivalen:

E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

lill@skaparglede.no

Telefon

Lill Therese Aurdal Fure

+47 960 12 410

Adresse

Sekretariat ved Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven

Siste nytt

Aktuelt

Årets gøyaste sommarjobb? Koordinator for pilotprosjekt!

March 25, 2024
Du vil ha ei sentral rolle i å organisere og koordinere sosiale aktivitetar for unge mellom 18-25 år som er i sommarjobb i Sykkylven.
Aktuelt

Sommarjobb i Møre Trafo

March 22, 2024
Er du ung, motivert og klar for å ta ansvar? Vi har spennande arbeidsoppgåver tilgjengelege før og etter fellesferien!
Prosjekt

LYSA PÅ i Sykkylven sentrum

March 20, 2024
Vi skrur på lysa i dei tomme lokala, for å vise korleis vi kan fylle sentrumet vårt.