Sykkylven Industri- og Næringslag

Industri- og Næringslaget har samla lokale bedrifter i ei foreining heilt sidan 1948, og har i dag 42 medlemar.

Formålet er er å representere og ivareta interessene til næringslivet i Sykkylven, mellom anna ved å vere eit felles talerør mot myndigheitene.

Styret inviterer til medlemsmøter for å diskutere tidsaktuelle problemstillingar, og løfter felles saker både til politikarar, media og myndigheiter.

Viktige fanesaker har mellom anna vore infrastruktur med gode veg- og fergeforbindelsar, endra soneplassering for lågare arbeidsgjevar-avgift og endring i permisjonsreglar. Saman har ein lykkast i å påverke til positive endringar for lokalt næringsliv.

Medlemsfordelar

Sykkylven Industri- og Næringslag har 42 medlemsbedrifter innanfor fleire bransjar, og har som formål å representere og ivareta interessene til næringslivet i Sykkylven.

Medlemar

Det å vere ein del av eit felleskap og nettverk vil kunne gi di bedrift kjennskap og kontakt med andre bedrifter som kan utvikle samarbeid.

Bransjegrupper
‍‍

Sykkylven Industri- og Næringslag har medlemar innafor fleire ulike bransjar: industri, møbel, bygg, anlegg, bilfag bla.

Teknologifestivalen

Ein festival for kompetanseauke og nettverk i regionen. For å synleggjere moglegheiter og inspirere til utvikling.

Les meir om årets vellykka festival her, eller besøk nettsida.

For å vise mangfoldet innanfor teknologi ynskjer vi å dele presentasjonane frå Teknologifestivalen:


E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

lill@skaparglede.no

Telefon

Lill Therese Aurdal Fure

+47 960 12 410

Adresse

Sekretariat ved Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven

Siste nytt

Næringsforeninga

Nyborg med nye kontrakter i Equinor-prosjekt

September 25, 2023
Med ei ny stor kontrakt og ei vidareføring av eit viktig samarbeid, får teamet ved Nyborg ros av dagleg leiar Magnus Løseth.
Aktuelt

Industriturné, for lærlingar og framtidig rekruttering

September 19, 2023
I september arrangerte opplæringskontoret for møbel, tre og mekanisk industri ein todagers industriturné for neste års lærlingar, med besøk i industribedrifter i Sykkylven og Stranda.
Aktuelt

Satsar på leiarutvikling over kommunegrensa

September 13, 2023
"...ære vere dei som vel å satse på leiarar i desse krevjande tider", seier Bjarne Olav Velle, fabrikksjef ved Pla-Mek i Sykkylven.