Kven er vi?

Skaparglede er det som kjenneteiknar Sykkylven kommune, lokale bedrifter, historia og det som inspirera oss.

Skaparglede
er heile kommunen sitt slagord.

Kommunen har fleire oppgåver i det å tilrettelegge for lokalt næringsliv, det vere seg regulering av næringsareal eller forvaltning av ulike støtteordningar for etablerarar, bedrifter og bedriftssamarbeid.

Sykkylven Næringsutvikling AS
Rolla som næringsutviklar er organisert og finansiert i samarbeid med lokalt næringsliv gjennom Sykkylven Næringsutvikling AS, med formål om å styrke og utvikle eksisterande og ny næringsverksemd i Sykkylven.

Omstillingsprogrammet 2021-2026 er ei ekstra finansiering til næringsutvikling på grunn av sårbar næringsstruktur i kommunen. Omstillingsprogrammet er organisert i eit eige prosjekt, koordinert med etablert næringsselskap (Sykkylven Næringsutvikling AS).

Sykkylven Industri- og Næringslag er ei medlemsforening som fremjar saker for å gi næringslivet betre rammevilkår.

Sykkylven Industri-
og Næringslag
Medlemsfordelar
Våre medlemmar
Bransjegrupper
Sykkylven Næringsutvikling AS
Næringsstrategi
Etablerarhjelp - Hoppid
Kommunalt næringsfond
- for vekstbedrifter
Omstillings-
programmet 21-26
Finansiering av utviklingsprosjekt
Kurs og kompetansetiltak
Skape og sikre arbeidsplassar

Kva gjer vi, eigentleg?

Vi jobbar for ei meir attraktiv kommune
- for berekraftig næringsdrift og bulyst.

Vi jobbar for gode rammevilkår og bistår lokalt næringsliv med råd og veiledning.

Du finn oss i SkaparLINKEN

Pilgata 10, 6230