Råd og finans


Har du eit ønskje om å etablere ny verksemd,
eller har di bedrift planar om nye satsingar?


Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ynskjer å starte eller utvikle verksemd i Sykkylven kan søke om økonomisk bistand frå lokalt næringsapparat.

Vi tilbyr rådgjeving og forvaltar fleire tilskotsordningar; 
hoppid-midlar
kommunalt næringsfond
omstillingsmidlar

I tillegg til at vi forvaltar lokale støtteordningar, har vi også oversikt over finansieringsordningar i det offentlege verkemiddelapparatet.

Vi høyrer gjerne meir om din forretningsidé eller prosjektplan, og kan gi rettleiing for korleis du kan ta ideen eit steg vidare.

Ta kontakt for hjelp til å navigere.

Søk om støtte i dag

I tillegg til kommunalt næringsfond, har vi i omstillingsperioden til Sykkylven kommune (21-26) ein ekstra pott å dele ut støtte frå.

Kanskje er bedrifta di kandidat til støtte frå omstillingsprogrammet eller kommunalt næringsfond?

Omstillingsprogrammet skal bidra til ei berekraftig utvikling av næringslivet i kommunen og kan gi støtte til forstudie og forprosjekt.  

Scroll ned for å lese meir om omstillingsprogrammet og kommunalt næringsfond.

Ta kontakt for råd og rettleiing.

Du finn oss i Pilgata 10, Sykkylven

Omstillings­programmet

Sykkylven kommune har blitt tildelt status som omstillingskommune for perioden 2021-2026.

Omstillingsprogrammet er ein tidsavgrensa ekstraordinær innsats for kommunar og regionar med mål om utvikling og vekst.

Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ønsker å starte eller utvikle verksemd i Sykkylven kan søke om økonomisk bistand frå omstillingsmidlane.

Næringshage-programmet

I 2023 starta vi eit spennande samarbeid med Nordveggen Næringshage.

Gjennom samarbeidet kan næringslivet i Sykkylven ta del i tenestetilbodet i Nordveggen Næringshage, som omfattar både rådgjeving, nettverk og kompetanseutvikling.

Kommunalt næringsfond

Sykkylven Næringsutvikling forvaltar kommunalt næringsfond.

Næringsfondet er ei støtteordning som skal nyttast til å styrke nyetableringar, innovasjon og næringsutvikling i Sykkylven kommune. Fondet kan også nyttast til vidareutvikling av eksisterande verksemder.

Siste nytt

Siste nytt og inspirasjon frå næringslivet i Sykkylven

Aktuelt

Etterspør "summer internships" i Sykkylven

November 15, 2023
Studentar i Trondheim er nysgjerrige på næringslivet i Sykkylven og vil gjerne søke internships om det er mogleg.
Aktuelt

Industriturné, for lærlingar og framtidig rekruttering

September 19, 2023
I september arrangerte opplæringskontoret for møbel, tre og mekanisk industri ein todagers industriturné for neste års lærlingar, med besøk i industribedrifter i Sykkylven og Stranda.
Aktuelt

Satsar på leiarutvikling over kommunegrensa

October 19, 2023
"...ære vere dei som vel å satse på leiarar i desse krevjande tider", seier Bjarne Olav Velle, fabrikksjef ved Pla-Mek i Sykkylven.
Aktuelt

Næringsforeningene samles for felles løft

August 22, 2023
"- Bedrifter ser ikke kommunegrenser, sier Lene Trude Solheim, leder for Næringsforeningen Ålesundregionen."
Aktuelt

Ledere trenger også en klapp på skuldra

June 20, 2023
En tekst om ledelse under koronapandemien. Utdrag frå ein bloggartikkel om leiarskap, av Trude Falck Bjånes:
Aktuelt

Kompetanseløft til alle ansatte

July 3, 2023
Sykkylven kommune tilbyr tre gratis læringsreiser til alle kommunens verksemder. Tema: Berekraft, Digital markedsføring og data.