Nyttige lenker

Her har vi samla eit knippe av nyttige aktørar å kjenne til.

Spør oss gjerne om råd om du er usikker på kva som er riktig neste steg for deg, di bedrift og dykkar idé.  

Starte og drive bedrift? Informasjon om fristar og attestar, gratis kurs, rekneskap og kassasystem finn du på Skatteetaten.

Gratis hjelp til oppstart av bedrift gjennom ordninga Hoppid.no.

Få fart på din digitale kompetanseDigital Norway har mange nyttige verktøy

Ei dør inn til det nasjonale virkemiddelapparatet Innovasjon Norge.
sine tenester.
Sykkylven kommune sine tenester

Fritid i Sykkylven

Vi har mykje kjekt på programmet her i bygda og mange perler å besøke.

Sjekk ut opplev sykkylven brosjyra, sykkylven.com, og Sykkylven Kulturhus for arrangement og aktivitetar.

Stikk ut finn du fine turmål i forskjellige vanskelighetsgradar.

Næringslivet i Sykkylven

Entreprenørånda er noko som kjenneteikna Sykkylven.
Vi kallar det skaparglede.

Sykkylven har i dag ein sterk møbelindustri med røter tilbake til 1800-talet. Dette er bedrifter som i dag har ein høg del eksport. Vi har også ein god variasjon av bransjar i Sykkylven, opplevingsnæringar i vekst og eit mangfaldig handelssentrum.

Næringslivet i Sykkylven er nysgjerrig og risikovillig. Difor er bedriftene her også langt framme i den teknologiske utviklinga.
Teknologibygda
kan vi eigentleg kalle oss.

Sjekk ut kva som skjer i næringslivet i aktivitetskalenderen "Kva skjer?"