Næringshageprogrammet

Sykkylven Næringsutvikling har inngått samarbeid med Nordveggen Næringshage i Rauma kommune.

Bedrifter dra nytte av subsidiert rådgjeving til sine utviklingsprosjekt, og i ulike kompetanseforum.

Som målbedrift vil di bedrift få tilgang til eit nettverk av bedriftsleiarar i regionen, og delta i relevante kompetansefora innan:

  • internasjonalisering
  • digitalisering og teknologiutvikling
  • berekraft
  • sal og marknad
  • økonomistyring
  • organisasjonsutvikling

Les meir om tilboda i Næringshageprogrammet.

Interessert i å vere målbedrift?

Ta kontakt for å høyre om moglegheitene og finn ut om dette kan møte behova i di bedrift.

E-post

Ta kontakt ved spørsmål

asne@skaparglede.no

Telefon

Åsne Folstad

+47 92 45 58 52

Adresse

Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN
Pilgata 10, 6230 Sykkylven