Råd og finans


Har du eit ønskje om å etablere ny verksemd,
eller har di bedrift planar om nye satsingar?


Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ynskjer å starte eller utvikle verksemd i Sykkylven kan søke om økonomisk bistand frå lokalt næringsapparat.

Vi tilbyr rådgjeving og forvaltar fleire tilskotsordningar: 
Hoppid-midlar
Kommunalt næringsfond
Omstillingsmidlar
Næringshageprogrammet

I tillegg til at vi forvaltar lokale støtteordningar, har vi også oversikt over finansieringsordningar i det offentlege verkemiddelapparatet.

Vi høyrer gjerne meir om din forretningsidé eller prosjektplan, og kan gi rettleiing for korleis du kan ta ideen eit steg vidare.

Ta kontakt for hjelp til å navigere.

Søk om støtte i dag

I tillegg til Hoppid-midlar og kommunalt næringsfond, har vi i omstillingsperioden til Sykkylven kommune (21-26) ein ekstra pott å dele ut støtte frå.

Kanskje kan di bedrift dra nytte av rettleiing og økonomisk støtte for styrka konkurransekraft?

Oppstart
Hoppid-midlar er avklaringsmidlar for å kartlegge forretningsgrunnlaget for din forretningsidé. Kommunalt næringsfond og omstillingsprogrammet kan også gi støtte til oppstarten.

Utvikling
Kommunalt næringsfond kan gi støtte til utviklingsprosjekt i bedriftene i kommunen.

Omstillingsprogrammet kan også gi støtte til prosjekt som bidreg til ei berekraftig utvikling av næringslivet - overordna eller i bedriftene. Gjennom omstillingsprogrammet kan ein få støtte til forstudie og forprosjekt.  

Som målbedrift i Næringshageprogrammet kan bedriften få subsidie til konsulenttjenester, og delta i ulike faggrupper for kompetansepåfyll og erfaringsutveksling med andre bedrifter i Rauma, Vestnes, Nesset og Fjord.

Scroll ned for å lese meir om dei ulike kommunale støtteordningane for etablerte bedrifter, eller om etablerarstøtte for du som er gründer, gjennom Hoppid.

Ta kontakt for råd og rettleiing.

Du finn oss i Pilgata 10, Sykkylven

Omstillings­programmet

Sykkylven kommune har blitt tildelt status som omstillingskommune for perioden 2021-2026.

Omstillingsprogrammet er ein tidsavgrensa ekstraordinær innsats for kommunar og regionar med mål om utvikling og vekst.

Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ønsker å starte eller utvikle verksemd i Sykkylven kan søke om økonomisk bistand frå omstillingsmidlane.

Næringshage-programmet

I 2023 starta vi eit spennande samarbeid med Nordveggen Næringshage.

Gjennom samarbeidet kan næringslivet i Sykkylven ta del i tenestetilbodet i Nordveggen Næringshage, som omfattar både rådgjeving, nettverk og kompetanseutvikling.

Kommunalt næringsfond

Sykkylven Næringsutvikling forvaltar kommunalt næringsfond.

Næringsfondet er ei støtteordning som skal nyttast til å styrke nyetableringar, innovasjon og næringsutvikling i Sykkylven kommune. Fondet kan også nyttast til vidareutvikling av eksisterande verksemder.

Siste nytt

Siste nytt og inspirasjon frå næringslivet i Sykkylven

Aktuelt

Ledere trenger også en klapp på skuldra

June 20, 2023
En tekst om ledelse under koronapandemien. Utdrag frå ein bloggartikkel om leiarskap, av Trude Falck Bjånes: