Medlems­fordelar

Sykkylven Industri- og Næringslag har 42 medlemsbedrifter innanfor fleire bransjar, og har som formål og representere og ivareta interessene til næringslivet i Sykkylven.

Medlemsfordelar:

  • Deltaking i eit felles kontaktorgan for lokalt næringsliv ovanfor offentlege styresmakter
  • Påverknad av saker som skal fremmast, som er viktige for lokalt næringsliv
  • Vi arbeider aktivt for at styresmaktene i samarbeid med næringslivet skal legge tilhøve til rette for næringsverksemd
  • Vere ein del av eit nettverk, står sterkare saman enn åleine
  • Rekruttering og skule
  • Læreplassgaranti
  • Straumavtalen
  • Tilgang på marknadsføringskompetanse
  • Profilering på ny nettside
  • Subsidierte prisar på aktivitetar og kompetansetenester

E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

lill@skaparglede.no

Telefon

Lill Therese Aurdal Fure

+47 960 12 410

Adresse

Sekretariat ved Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven