Ressurser

Her har vi samla eit knippe av nyttige aktørar å kjenne til. Spør oss gjerne om råd om du er usikker på kva som er riktig neste steg for deg, di bedrift og dykkar idé.  

Starte og drive bedrift? Informasjon om fristar og attester, gratis kurs, rekneskap og kassasystem finn du her. Evt knapp «klikk her/les meir»?
Gratis hjelp til oppstart av bedrift gjennom ordninga Hoppid.no finn du her.  
Få fart på din digitale kompetanse – Digital Norway har nyttige verktøy, dei finn du her.  
Ei dør inn til det nasjonale virkemiddelapparatet finn du her.  
...Sykkylven kommune sine tenester finn du her.

Fritid i Sykkylven

Vi har mykje kjekt på programmet her i bygda og mange perler å besøke.

Sjekk ut sykkylven.com og Sykkylven Kulturhus for arrangement og aktivitetar.

Stikk ut finn du fine turmål i forskjellige vanskelighetsgradar.

Næringslivet i Sykkylven

Entreprenørånda er noko som kjenneteikna Sykkylven. Vi kalla det skaparglede. Sykkylven har i dag ein sterk møbelindustri med røter tilbake til 1800-talet, dette er bedrifter som i dag har ein høg del eksport. Her er også ein variasjon av bransjar i Sykkylven, opplevingsnæringar i vekst og eit mangfaldig handelssentrum.

Næringslivet i Sykkylven er nysgjerrig og risikovillig, difor er bedriftene her også langt framme i den teknologiske utviklinga, teknologibygda kan vi eigentleg kalle oss.

Sjekk ut kva som skjer i næringslivet her!