Aktuelt

Næringslivsundersøkinga 2024

February 7, 2024
For å få ein årleg temperaturmålar på kor godt vi treff i vårt næringsutviklingsarbeid, håpar vi du som bedriftseigar eller bedriftsleiar vil svare på Sykkylven kommune si årlige næringslivsundersøking.

UNDERSØKELSEN ER OVER, SVARFRIST VAR 31. JANUAR.

Vi ønskjer innspel i frå næringslivet!

Vi er opptekne av å vere ein god samarbeidspartnar for næringslivet, og ha dialog med aktørar i næringslivet på fleire måtar gjennom året. Med di tilbakemelding får vi moglegheit til å skape eit enno betre samarbeid og legge enda betre til rette for utvikling og vekst i kommunen vår.

Næringslivsundersøkinga 2024