Prosjekt

LYSA PÅ i Sykkylven sentrum

March 20, 2024
Vi skrur på lysa i dei tomme lokala, for å vise korleis vi kan fylle sentrumet vårt.

Vil du vere med å skru på lysa i Aure sentrum?

 

No har vi fokus på hjartet i bygda; sentrumet vårt – og korleis vi i næringsapparatet kan bistå deg for å realisere din draum om å starte ditt eige, i Sykkylven sine sentrumsgater.

Kanskje ynskjer du å starte ein sportspub? Eit surdeigsbakeri? Eit kunstgalleri? Eit utsal av lokalt produserte råvarer? Yogakursing? Innandørs minigolf? Utleige av sykkel- og turutstyr?

Du har idéen, og vi kan hjelpe deg med å ta det vidare. Vi tilbyr rådgjeving og forvaltar fleiretilskotsordningar: 

Hoppid-midlar

Kommunaltnæringsfond

Omstillingsmidlar

Næringshageprogrammet

Vi koblar deg med dyktige og erfarne butikkdrivarar gjennom handelsforeninga, som kan gi verdifull og spissa erfaringsbasert rådgjeving. Vi tipsar óg gjerne om kompetente folk innan mellom anna profilering, interiør og belysning.

 

Vi ser fram til å høyre frå deg! Ta kontakt for å avtale ein uforpliktande prat.

 

Would you like to be part of turning on the lights in Aure town center?

Now, we're focusing on the heart of our village: our town center – and how we in the business community can assist you in realizing your dream of starting your own business in Sykkylven's downtown streets.

Perhaps you wish to start a sports pub?

A sourdough bakery? An art gallery?

A store selling locally produced goods? Yoga classes?

Indoor mini golf? Rental of bike and hiking gear?

You have the idea, and we can help you take it further. We offer counseling and manage several grant schemes:

Hoppid funds

Municipal business funds

Restructuring funds

Business incubator program

We can connect you with skilled and experienced shopkeepers through the merchants' association, Sykkylven Handelsforening, who can provide valuable and tailored experience-based advice. We're also happy to recommend competent individuals in areas such as branding, interior design, and lighting.

We look forward to hearing from you!

Get in touch to arrange a non-committal chat.