September 20, 2023

Utdanningsmesse for ungdomsskuleelevar

Utdanningsmesse for ungdomsskulen - i regi av Sykkylven Ungdomsskule og Sykkylven Industri- og Næringslag

Utdanningsmessa i Sykkylven er ei yrkes- og utdanningsmesse for elevar på 10. trinnet. I år vert det opna for at også 9. trinn får bli med på økta i skuletida.

Messa arrangerast i hovudsak for elevane ved Sykkylven ungdomsskule, men elevar frå andre ungdomsskular er også velkomne.

Det er 2 økter, ei i skuletida, frå kl. 12.00-14.15 og ei på ettermiddagstid frå kl. 17.30-19.30.

Til den siste økta er også foreldra til elevane invitert.

 

Messa byr på standar frå vidaregåande skular, ulike opplæringskontor og bedrifter frå nærområdet.

Ta kontakt for å booke ein stand til di bedrift. Send mail til lill@skaparglede.no