September 21, 2023

PlussLab Temamøte: Hva er fremtidens material - og ressursbruk?

Bli med på digitalt webinar for å høyre Celine Sandberg fortelje om bioskum fra tang og tare, som kan erstatte dagens møbelskum. Birgitta Ralston fra Bioregion Institute fortel om bionedbrytbare materialer i ferdigvarebransjen, og invitera til innovasjonsprogrammet GRØDE

Digitalt webinar

21.september

kl. 10- 11.30

Start-up selskapet Agropene har utviklet et materiale fra biomasse, som kan erstatte dagens møbelskum.

Globalt står møbelskum, som er avledet fra petroleum, for 105 millioner tonn Co2-utslipp årlig. No kan du høyre Agropene fortelje om korleis materiale fritt for petrokjemikalier kan bidra til å redusere CO2- utslipp for møblar. Agoprene er ein start-up lokalisert i Oslo og København.

Bioregion Institute ved Birgitta Ralston fortel om korleis dei jobbar med å gå frå fossile, til bionedbrytbare materialer. Innovasjonsprogrammet GRØDE skal bidra til sirkulær innovasjon gjennom biologisk nedbrytbart materiale.

Meld deg på i dag! 

Påmelding her.