March 6, 2024

Opplevingsfestivalen i Møre og Romsdal

Jobbar du for å gi turistar og besøkande i regionen minneverdige opplevingar? 6. - 7. mars er det duka for opplevingsfestival i Åndalsnes, i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune invitera alle små og store aktørar innafor reiseliv, kultur, naturbaserte aktivitetar, hotell/restaurant eller andre som arbeider med å gi turistar og besøkande i regionen unike og minneverdige opplevingar.

- Kloke ord frå dyktige aktørar

- Festivalstemning

- Nettverking

- Trendar

- Kommunikasjon

- Storytelling

- Workshops

- Sofasamtale og gode diskusjonar m.m.

Sjekk ut programmet og meld deg på!

Opplevingsfestivalen i Møre og Romsdal - Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no)