September 26, 2023

Kurs i prosjektleiing: PLP Utviklingsevne

Denne dagen: Service- og handelsnæring, opplevingsnæring

Meld deg på kurs i Prosjektlederprosessen (PLP) og få ei god innføring i korleis gjennomføreprosjekt etter PLP-metodikken.

Kurset er gratis, og passar både for deg utan erfaring i prosjektleiing, og for deg som gjerne tar ei oppfrisking.

Og kurset er nyttig spesielt for dei som mottek midlar i frå omstillingsprogrammet og skal rapportere iht. PLP-metodikken.

Vi har plass til 10-15 deltakarar per dag. Oppfordrar til at de deltek med minst to personar frå same bedrift, da er det lettare å ta i bruk verktøya i praksis i kvardagen.

Vi har med oss instruktør Arne Bangstad til å leie oss igjennom kurset, les meir om Arne her.

Bransje: Service- og handelsnæring, opplevingsnæring, Bygg og anlegg, industri, øvrig næring

Dato: 26.september 2023

Kl.: 09:00-15:30

Stad: Høbben, underetg. PC Support

Påmelding til lise.haukeberg@sykkylven.kommune.no

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Fokus på prosjektansvarliges (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, milepæler, aktivitetsplanlegging, beslutningspunkter risikovurdering og gevinstplanlegging.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid, målstyring og gevinstrealisering.

PLP-Utviklingsevne er et kurs utviklet for prosjektansvarlige, prosjektledere og andre sentrale prosjektaktører.

Les mer om metodikken her.