March 7, 2024

Kaffe med ordførar og kommunalsjef samfunn kl. 08.30 - 09.30

Har du noko du brenn for i Sykkylven? Ta ein kaffe med ordførar og kommunalsjef samfunn.

Ein lavterskel møteplass for deg som gjerne skulle diskutert noko med ordføraren og/ eller kommunalsjef for samfunn.

Fyrste torsdag i kvar månad,

7. mars

kl. 8.30 - 9.30

i SkaparLINKEN

Ingen påmelding.