April 4, 2024

Kaffe med ordførar og fagansvarleg geodata kl. 08.30 - 09.30

Velkomen til kaffe med Olav Harald og Sindre!
Bilde frå kaffemøtet i desember

Når? Torsdag 4. april, kl. 08.30 - 09.30

Stad: SkaparLINKEN, Pilgata 10

Fyrste torsdag i kvar månad, kl.08.30- 09.30, er du velkomen til SkaparLINKEN for kaffe og ein hyggeleg prat med ordføraren og kommuneadministrasjon.

Ein lavterskel møteplass der du kan ta opp det du er oppteken av.

Sindre er fagansvarleg for geodata, men kjenner også godt til mykje av det andre arbeidet i teknisk avdeling.