April 4, 2024

Kaffe med ordførar og kommunalsjef samfunn kl. 08.30 - 09.30

Ta ein kaffe med Olav Harald Ulstein og Njell Hoftun
Bilde frå kaffemøtet i desember

Når? Kl. 08.30 - 09.30

Stad: SkaparLINKEN, Pilgata 10

Kva er kaffe med ordførar og kommunalsjef samfunn?

Fyrste torsdag i kvar månad, kl.08.30- 09.30, er du velkomen til SkaparLINKEN for kaffe og ein hyggeleg prat med ordføraren og kommunalsjef samfunn.

Ein lavterskel møteplass der du kan ta opp det du er oppteken av.