April 8, 2024

Invitasjon til prat om utviklingsprogrammet SMB-utvikling

Vil di bedrift betre konkurransekraft, lønnsomheit og innovasjonsevne? Vi skal no i gong med programmet SMB Utvikling 2024, og ønska i den forbindelse å invitere deg og di bedrift til å bli med på ein prat om dykkar bedrift.

Invitasjon til prat i april - SMB Utvikling

Sykkylven kommune ønskjer å legge til rette for vekst og utvikling for næringslivet i Sykkylven, og styrke utviklingsevna i næringslivet. Difor tilbyr vi bedriftene å delta i eit utviklingsprogrammet for små- og mellomstore bedrifter; SMB Utvikling. Å utvikle nye moglegheiter for eksisterande næringsliv er den mest effektive måten å bidra til å skape nye, varige arbeidsplassar. SMB (små- og mellomstore bedrifter) Utvikling er eit program som hjelper små og mellomstore bedrifter til bedre konkurransekraft, lønnsomheit og innovasjonsevne. Utviklingsprogrammet er eit samarbeid mellom Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet i Sykkylven kommune.

Vi skal no i gong med programmet SMB Utvikling 2024, og vil i den forbindelse invitere deg og di bedrift til å bli med på ein prat om dykkar bedrift. Dette er ein del av innleiande fase i programmet der vi snakkar med 10-20 bedrifter. Deretter vil om lag 10 bedrifter bli invitert til å bli med vidare i programmet.

Påmeldingsfrist til prat er 2. april.

Meld deg på eller ta kontakt snarast, vi sett opp tider 8. og 9.april. Fleire datoar kan settast opp ved behov.

SMB utvikling er delt inn i 3 fasar:

1. Forstudie: Målet med forstudien er å avdekke kva bedrifter i omstillingsområdet som er best egna til å delta i utviklingsprogrammet. Det er berre bedrifter som har eit klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkeleg innsatsvilje som får tilbod om å delta i forprosjektfasen. Varigheit 1-2mnd. Intervju med 10-20 bedrifter á 2t per bedrift.

2. Forprosjekt: Målet med forprosjektet er å gi dei utvalde bedriftene fra forstudien bistand til å gjennomføre ei analyse av bedrifta og utarbeide prosjektplanar for konkrete utviklingsprosjekt. Varigheit 4-6mnd. Rundt 10 bedrifter er valt ut til å delta. 2-3 fellesseminar, om lag 50 timar skreddarsydd rådgjeving til kvar bedrift.

3. Hovudprosjekt: Målet med hovudprosjektet er å realiser planane frå forstudien og forprosjektet og er den enkelte bedrifts eige ansvar. Bedriftene kan søke omstillingsprogrammet eller Innovasjon Norge om finansiell støtte til å gjennomføre tiltaka.

Kostnad for bedrifter å delta i SMB Utvikling:

Deltakande bedrifter forpliktar seg til å stille med eigne timar inn i arbeidet, utover dette ingen kostnadar for bedrifta. Omstillingsprogrammet i Sykkylven kommune i samarbeid med Innovasjon Norge dekker programkostnadane.

Les meir om SMB Utvikling på Innovasjon Norge sine sider.

For spørsmål om programmet, ta kontakt med Lise Haukeberg, programleiar omstillingsprogrammet i Sykkylven på lise.haukeberg@sykkylven.kommune.no

Påmelding til prat om SMB-utvikling programmet

"SBM utvikling har vore ein viktig utviklingsarena for Autodoktor'n i 2023. Her har vi, saman med andre lokale bedrifter, hatt gode diskusjonar, fått relevante innspel og analyser, og fått utfordra vår eiga bedrift. Harald i BDO har vore ein viktig sparringpartnar, som har turt å stille oss viktige og riktige spørsmål. Vi har blitt introdusert for, og fått god kontakt med, fleire aktørar i lokalt næringsliv og eg håper vi får god nytte av kvarandre framover. Sykkylven har mange flinke folk og bedrifter, med ein veldig spennande produkt-mix! Med godt samarbeid trur eg vi kan få til det aller meste her i regionen."

Karn Lade, Autodoktor'n AS

- deltakar SMB Utvikling 2023‍

«Det har vært positivt utviklende for Pla-Mek å delta i programmet SMB Utvikling. Harald Husabø er en engasjert person som stiller gode spørsmål og har fulgt oss opp i de tema vi har arbeidet med på en meget god måte. Vi har vært innom flere områder som marked, salg og organisasjon, og har hatt utvikling på alle områder. Tross redusert omsetning i eksisterende marked, ser vi positivt på hvordan vi vil angripe nye marked og ha en bedre tilpasset organisasjon for fremtiden. Jeg ser det som meget positivt å ha deltatt i programmet, som har gjort oss styrket for videre utvikling og vekst».

Kai Roger Bjørdal, Dagleg leiar Pla-Mek

- deltakar SMB Utvikling 2023

‍«Vi på Nyborg har hatt stor nytte av å være med i SMB Utvikling. Bedrifta står foran både muligheter og utfordringer i tida framover, og gjennom kyndig veiledning fra programmet står vi bedre rusta til å møte disse. Det har vært til stor hjelp for oss å ha noen som både kan utfordre etablerte sannheter, rettlede i analysearbeid og legge til rette og styre interne diskusjoner og arbeid».

Magnus Løseth, Dagleg leiar Nyborg AS

– deltakar i SMB Utvikling 2023

«For oss har SMB utvikling prosjektet betydd at vi har fått nytt fokus på å bli en selgende organisasjon. Vi endrer fokus fra å være produsent til også å kunne selge produkter til nye markeder og nye kunder.
Foreløpig har det ikke resultert i økt omsetning, men i og med at nysatsingen er rettet mot innredninger i bygg, så må vi nok ventet til markedene der kommer tilbake før det blir vekst i omsetningen».

Håvar Tandstad, Daglig leder Møbeltre AS

- deltakar SMB Utvikling 2023