November 7, 2023

Innovasjonsfestivalen 2023

Spar plass i kalenderen til haustens møteplass for nytt og etablert næringsliv!

Velkommen til haustens møteplass for nytt og etablert næringsliv i Møre og Romsdal!

Når mennesker møtast vert nye idear til. I år møtast næringslivet 7.-9. november for Innovasjonsfestivalen 2023.

Festivalpass kan kjøpes her

Eigne prisar for gründarar og studentar.