February 28, 2024

Hoppid - Oppstart

Utvikling eller vidareutvikling av produkt, tjeneste, forretning eller forretningsidé? Bli med på hoppid sitt nettbasert kursopplegg!

Om hoppid.no Oppstart

Programmet går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar. Mellom samlingane arbeider du med å utvikle forretningsideen din og du får oppfylging frå ein hoppid.no-rådgivar.

Kven passar det for?

Programmet passar for deg som har eit produkt, tjeneste eller forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har ei bedrift som du ønskjer å vidareutvikle. Det krev at du er motivert for å lære, og at du vil jobbe med å vidareutvikle prosjektet ditt. Programmet er gratis for deltakarar som er busette i Møre og Romsdal.

I løpet av programmet får du:

- utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M - presentere prosjektet for rådgivarar og deltakarar - råd, innspel, motivasjon og inspirasjon frå dei andre deltakarane - eit nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål. Målet er at du skal ende opp med ein tydelig plan for korleis du kan jobbe vidare med prosjektet ditt.

Oppstart 28. februar. Søk om deltaking på Entreprenerdy (enty.no)