August 22, 2024

Brubygging på arbeidsplassen - workshop med Trude Falck Bjånes 09.45-13.00

Vi inviterer til foredrag og mini-workshop om brobygging mellom generasjoner på jobb! Med Trude Falck Bjånes.

Kan fokus på brobygging mellom generasjoner på jobb være lønnsomt?

Arbeidslivet er i endring. Ikke bare blir vi stadig eldre og må jobbe lenger – det er dessuten vanlig med tre eller fire generasjoner på samme arbeidsplass. Som samfunn må vi bli bedre til å utnytte kompetanse – uansett alder.

Tenk om de ulike generasjonene på jobben kunne bruke tiden på å spille hverandre gode og tenke som et lag! Forskning viser nemlig at team hvor unge og eldre jobber sammen om å løse oppgaver – bidrar til høyere produktivitet, innovasjon og utvikling enn om teamet bare består av mennesker fra generasjon.

Trude Falck Bjånes i www.itstimeout.no ivrer for å bygge bro mellom generasjoner, og vil bidra til å redusere aldersdiskriminering både av eldre og yngre arbeidstakere gjennom tjenesten og foredraget fra BrobyGEN.

Du får historier, tips og råd for å legge til rette for at generasjonene skal kunne lære av hverandre og bringe ulike erfaringer til torgs. Og du og dere vil gjennom dialog bidra med innspill til andre.

Program

09.45 – 10.00 Mingling

10.00 – 10.10 Velkommen v. Lise Gundersen Haukeberg

10.10 – 10.30 Hvorfor bygge bro mellom  generasjoner på jobb? Aldersdiskriminering går begge veier v.Trude Falck Bjånes

 

10.30 – 11.00 Dialog & miniworkshop

11.00 – 11.30 Enkel lunsj

11.30 – 12.15 Tips for å komme igang med å  bygge bro mellom generasjoner på arbeidsplassen v.Trude Falck Bjånes

12.15 – 12.45 Dialog & miniworkshop

12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning

 

For å få best mulig utbytte av timene med Trude, anbefaler vi at to stk. per bedrift deltar.

Deltakeravgift 350kr per person, dette inkluderer kursdeltakelse, lunsj og kaffe+kaffemat.

Begrenset antall plasser, maks 30 personer, meld deg på brubyggar workshop her.

Om Trude Falck Bjånes i www.itstimeout.no

Trude har de siste 13 årene bistått ledere i offentlige og private virksomheter over hele landet (og mange bedrifter på Sunnmøre) med å bli tydeligere og tryggere i rollen. Hun hjelper ledergrupper med å bli mer samkjørte og effektive. Team til å bli mer involvert og inkludert og kommuniser enda bedre. Hun fasiliterer strategi og kulturprosesser og holder foredrag om blant annet Hverdagsledelse og Brobygging.