November 13, 2023

"Bli med hit" jobbmesse

Bli med med eigen stand, for rekruttering og nettverksbygging!

"Bli med hjem" har endra namn til "Bli med hit", for å tydeleggjere at ein også vil rekruttere dei som ikkje vaks opp her. 

Neste "Bli med hit" jobbmesse arrangerast i Trondheim 13. november 2023.


Bli med med eigen stand, for rekruttering og nettverksbygging!

Les meir her: Bli med hit kommer til Trondheim