September 11, 2023

Bærekraftsuka 2023

Som node til næringshagen Nordveggen er vi invitert til Bærekraftsuka 2023, 11. - 15. september!

Næringshagene i Norge arrangerer for første gang BÆREKRAFTSUKA med lokale og digitale arrangement over hele landet.

I hele veke 37, frå 11. - 15. september, får du moglegheita til å lære meir om korleis di bedrift kan bidra til ei berekraftig utvikling.  

Webinara foregår hovedsakeleg mellom kl. 10 og 12. Det blir mange relevante foredrag og bedriftscase.

Deltakelse er GRATIS, men krever påmelding.

Mandag 11.9

Offisiell åpning med styreleiar i Næringshagane i Noreg, UN Global Compact gir oss det store «bærekraftsbilde» & VESTRE AS deler sine erfaringar med å vere verdas mest miljøvennlige fabrikk!  

Tirsdag 12.9

Vi går djupare inn for å sjå på korleis ein jobbar med berekraft i bransjane; Treindustrien, filmindustrien og reiselivnæringa.  

Onsdag 13.9

Du får eit innblikk i Miljøfyrtårn-ordninga og korleis ein kan bli sertifisert. I tillegg vil vi få tips til korleis ein kan komme i gang med klimaregnskap.

Torsdag 14.9

Det vert fokus på sirkulærøkonomi, med innlegg fra Circular Norway og 3 spennande bedriftscase.  

Fredag 15.9

Vi går inn på korleis EUs lovkrav for berekraftsrapportering og åpenheitslova vil virke inn på SMB-markedet!  

Fullt program og påmelding her