Gruppe


Jeg godtar at Sykkylven Næringsutvikling AS lagrer navn, telefon, e-post og kommunikasjon i forbindelse med denne henvendelsen. Informasjonen vil kun bli benyttet for å ivareta deg og din henvendelse på best mulig måte. Opplysningene blir lagret frem til vi blir bedt om å slette de. Ønsker du innsyn i disse opplysningene kan du kontakte oss på asne@skaparglede.no

REISELIVSFORUM ONSDAG 1. FEBRUAR KL. 18.00 – 20.00 PÅ FJELLSETERSTOVA

Masterplan er ferdigstilt, og nå skal prioriterte tiltak settes ut i live.

Prosjektgruppa har innstilt på tiltak i Masterplan for Opplevingsnæringane.

Ingen ting er hogd i stein, og vi ønskjer dine innspel på korleis vi kan utvikle Sykkylven som reiselivsdestinasjon.

Vi er heldige og har Omstillingsprogrammet i 3 år til, og i denne perioden kan utviklingstiltak søke medfinansiering her.

Programleiar Lise deltek og er berre glad for spørsmål og gode idéar.

 

Reiselivsbedrifter er invitert til medlemsskap i Sykkylven Industri- og Næringslag, og vi informerer nærare om kva det konkret inneberer.

Tom Anker Skrede frå Destinasjon Ålesund og Sunnmøre deltek, og vil gje informasjon om moglegheiter for samarbeid med regionalt destinasjonsselskap, kor Sykkylven kommune er medlem.

 

Fjellseterstova serverer kaffe og vaflar.

Velkomen!


Påmelding seinast dagen før 31. januar kl. 12.00.

 

Med helsing, Bjørn og Åsne