Møt ordførar og teknisk sjef i SkaparLINKEN

Første torsdagen kvar månad kan du komme innom i SkaparLINKEN og snakke med ordførar Odd Jostein og teknisk sjef Bjarte, mellom klokka 08:30 og 09:30. Kaffi skal du også få!

Første torsdagen i månaden frå og med 3.mars mellom 08:30-09:30 møter du Odd Jostein og Bjarte i SkaparLINKEN. Kom innom!

Her har du moglegheit til å snakke direkte med den politiske og administrative avdelinga i kommunen om saker som omhandlar næringsutvikling. Har du spørsmål, ta det her over ein kaffi. Innspel og idear er også veldig velkomne.

Sjå her for artikkel i NYSS.  

Vi sjåast i SkaparLINKEN!