kva skjer

Her annonserar vi ulike aktivitetar i både eigen og andre sin regi, det kan vere frukostmøter, kurs, bransjetreff, med meir. Har du ein idé til eit arrangement, ja då vil vi høyre i frå deg!

icon
SkaparLINKEN
15:00-16:00
12/7/2022
Infomøte om SMB Utvikling
Kom og få info om kva SMB Utvikling er og finn ut om dette er noko for deg og di bedrift!
icon
SkaparLINKEN
1/17/2023
Leiarutviklingsprogram
Skreddersydd leiarutviklingsprogram for bedrifter i Sykkylven. Oppstart januar 2023!
icon
SkaparLINKEN
Vinter 2022/2023
SMB-utvikling
No kan du få god rettleiing og hjelp til vidare vekst og utvikling i di bedrift. Meld deg på allereie no, vi kjører nytt program i 2022/2023!
icon
SkaparLINKEN
09:00 - 11:00
11/30/2022
Kaffeprat
Vi finn alltid tid til ein kaffeprat, men onsdagar 09-11 har vi satt av ekstra god tid til ein prat over kaffekoppen. Kom innom!
icon
SkaparLINKEN
12/1/2022
Møt teknisk leiar og ordførar
Møt teknisk leiar og ordførar i SkaparLINKEN første torsdag i månaden frå 8:30-9:30.
icon
SkaparLINKEN
2022
Kommunalt næringsfond
I 2022 har Sykkylven fått tildelt kr. 826 662,- i kommunalt næringsfond.
icon
SkaparLINKEN
2022
hoppid.no avklaringsmidlar
Sykkylven har no fått tildelt nye hoppid.no midlar for 2022, og har ca. kr. 200 000 å tildele gründerar.
icon
SkaparLINKEN
2022
Omstillingsmidlar
Omstillingsprogrammet har midlar til utviklingsprosjekt med meir, ta kontakt!