kva skjer

Her annonserar vi ulike aktivitetar i både eigen og andre sin regi, det kan vere frukostmøter, kurs, bransjetreff, med meir. Har du ein idé til eit arrangement, ja då vil vi høyre i frå deg!

icon
SkaparLINKEN
2022-2023
Leiarutviklingsprogram
Skreddersydd leiarutviklingsprogram for bedrifter i Sykkylven. Oppstart oktober.
icon
Digitalt
Nettbasert når det passa deg
9/1/2022
Læringsreise 3: Bytt ut magekjensla med data!
Bli med på ei digital læringsreise som inkluderar digitale kurs og webinar!
icon
SkaparLINKEN
09:00 - 11:00
9/28/2022
Kaffeprat
Vi finn alltid tid til ein kaffeprat, men onsdagar 09-11 har vi satt av ekstra god tid til ein prat over kaffekoppen. Kom innom!
icon
SkaparLINKEN
9/30/2022
Frukostmøte
Tema: IoT-applikasjonar v/Daniel Westervik, COO Gagn
icon
Høbben
3.+4.oktober
10/3/2022
PLP-kurs
Meld deg på kurs i Prosjektlederprosessen (PLP). Meld deg på allereie no!
icon
SkaparLINKEN
10/6/2022
Møt teknisk leiar og ordførar
Møt teknisk leiar og ordførar i SkaparLINKEN første torsdag i månaden frå 8:30-9:30.
icon
SkaparLINKEN
September/oktober
"Bli kjent-dag"
For lokale reiselivsaktørar, opplevingsbedrifter, lokalmatbedrifter, restaurantar, kulturtilbydarar og interesserte ambassadørar!
icon
Ut på tur!
19.-20.oktober
10/19/2022
Studietur til Årdal
Studietur til Årdal i regi av SINL. Meir info kjem!
icon
Sykkylven kulturhus
10/27/2022
Designindustriens Bransjetreff i Sykkylven
Arrangør er Norsk Industri Designindustrien i samarbeid med Sykkylven Næringsutvikling AS, PlussLab og Møbelmuseet.
icon
Oktober
Haust 2022
SMB-utvikling
No kan du få god rettleiing og hjelp til vidare vekst og utvikling i di bedrift. Meld deg på allereie no, vi kjører nytt program i 2022!
icon
2022
Kommunalt næringsfond
I 2022 har Sykkylven fått tildelt kr. 826 662,- i kommunalt næringsfond.
icon
2022
hoppid.no avklaringsmidlar
Sykkylven har no fått tildelt nye hoppid.no midlar for 2022, og har ca. kr. 200 000 å tildele gründerar.
icon
2022
Omstillingsmidlar
Omstillingsprogrammet har midlar til utviklingsprosjekt med meir, ta kontakt!