kva skjer

Her annonserar vi ulike aktivitetar i både eigen og andre sin regi, det kan vere frukostmøter, kurs, bransjetreff, med meir. Har du ein idé til eit arrangement, ja då vil vi høyre i frå deg!

icon
SkaparLINKEN
08:30-09:30
8/26/2022
Frukostmøte
Tema: Cybersikkerhet - digital tryggheit for bedrifter
icon
SkaparLINKEN
9/1/2022
Møt teknisk leiar og ordførar
Møt teknisk leiar og ordførar i SkaparLINKEN første torsdag i månaden frå 8:30-9:30.
icon
2022-2023
Leiarutviklingsprogram
Skreddersydd leiarutviklingsprogram for bedrifter i Sykkylven
icon
SkaparLINKEN
August/september
"Bli kjent-dag"
For lokale reiselivsaktørar, opplevingsbedrifter, lokalmatbedrifter, restaurantar, kulturtilbydarar og interesserte ambassadørar!
icon
Digitalt
Nettbasert når det passa deg
9/1/2022
Læringsreise 3: Frå data til verdi
Bli med på ei digital læringsreise som inkluderar digitale kurs og webinar!
icon
TBA
3.+4.oktober
10/3/2022
PLP-kurs
Meld deg på kurs i Prosjektlederprosessen (PLP). Meld deg på allereie no!
icon
SkaparLINKEN
TBA/2022
Seminar - frå prat til praksis i grøn omstilling
I samarbeid med Energiråd AS inviterar vi til seminar om berekraft.
icon
TBA
Haust 2022
SMB-utvikling
No kan du få god rettleiing og hjelp til vidare vekst og utvikling i di bedrift. Meld deg på allereie no, vi kjører nytt program i 2022!
icon
SkaparLINKEN
09:00 - 11:00
8/17/2022
Kaffeprat
Vi finn alltid tid til ein kaffeprat, men onsdagar 09-11 har vi satt av ekstra god tid til ein prat over kaffekoppen. Kom innom!
icon
2022
Kommunalt næringsfond
I 2022 har Sykkylven fått tildelt kr. 826 662,- i kommunalt næringsfond.
icon
2022
hoppid.no avklaringsmidlar
Sykkylven har no fått tildelt nye hoppid.no midlar for 2022, og har ca. kr. 200 000 å tildele gründerar.